Ngói Lợp Đất Nung

Ngói Âm Dương
Ngói Âm Dương đất nung
- Định mức: 30 bộ/m2
Ngói Diềm Âm Dương
Ngói diềm âm dương đất nung
- Định mức: 5 bộ/mét dài
Ngói lợp phủ sơn chống thấm Màu Nâu Socola
Ngói lợp đất nung phủ sơn chống thấm công nghệ nano
- Màu sắc: Nâu Socola
- Kích thước: 33cm x 20cm
- Định mức: 22 viên / m2
Ngói lợp phủ sơn chống thấm Màu Xanh Dương
Ngói lợp đất nung phủ sơn chống thấm công nghệ nano
- Màu sắc: Xanh dương
- Kích thước: 33cm x 20cm
- Định mức: 22 viên / m2
Ngói Mũi Hài
Ngói Mũi hài đất nung
- Định mức: 100 viên/m2
Ngói Mũi Hài phủ sơn chống thấm Màu Cam
- Ngói mũi hài phủ sơn chống thấm công nghệ nano
- Màu sắc: Cam ngói
- Định mức: 100 viên / m2
Ngói úp phủ sơn chống thấm Màu Cam
- Ngói úp nóc phủ sơn chống thấm công nghệ nano
- Màu sắc: Cam ngói
- Size: 35cm x 20cm
- Định mức: 4 viên / mét dài
Ngói Vảy Cá phủ sơn chống thấm màu Đỏ đô
Ngói vảy cá đất nung phủ sơn chống thấm màu Đỏ đô
- Định mức: 70 viên/m2
Ngói lợp phủ sơn chống thấm Màu Xanh Rêu
Ngói lợp đất nung phủ sơn chống thấm công nghệ nano
- Màu sắc: Xanh rêu
- Kích thước: 33cm x 20cm
- Định mức: 22 viên / m2
Ngói lợp phủ sơn chống thấm Màu Xanh Mực
Ngói lợp đất nung phủ sơn chống thấm công nghệ nano
- Màu sắc: Xanh mực
- Kích thước: 33cm x 20cm
- Định mức: 22 viên / m2
Ngói lợp phủ sơn chống thấm Màu Đỏ Đô
Ngói lợp đất nung phủ sơn chống thấm công nghệ nano
- Màu sắc: Đỏ đô
- Kích thước: 33cm x 20cm
- Định mức: 22 viên / m2
Ngói lợp phủ sơn chống thấm Màu Cam
Ngói lợp đất nung phủ sơn chống thấm công nghệ nano 
- Màu sắc: Cam ngói
- Kích thước: 33cm x 20cm
- Định mức: 22 viên / m2